Analiza danych

Wychodzimy z założenia, że profesjonalna agencja badania rynku musi posiadać kompetencje od A do Z tj. od poprawnego skontrukowania kwestionariusza, pilota, realizacji badania w terenie, skończywszy na analize danych z wykorzystaniem rożnorodnych technik analizy statystycznej.

Wspieramy klientów w analizach danych m.in. dla problemów:

  • analiza skuteczności i efektywności kanałów sprzedażowych (włącznie z agregowaniem danych z różnych źródeł)
  • analiza skuteczności i efektywności działań marketingowych (szeregi czasowe, pre-test/post-test, pomiary zmiennych zależnych, podejścia eksperymentalne)
  • analiza procesów decyzyjnych (modele liniowe, drzewa decyzyjne)
  • analiza systemów motywacji finansowej/ pozafinansowej w przedsiębiorstwie
  • analiza danych z procesów HR
  • modele predykcji zachowań sprzedażowych, zachowań abusywnych, odejść pracowniczych
  • analizy konfimracyjne/ eksploracyjne danych
  • szeroko pojęty DATA Mining w strukurze problemu OPEN
  • analiza wąskich gardeł w działaniach marketingowych (audyt)

Na czym pracujemy?

Excel, SPSS, język R, Python

Jeżeli masz pytania dotyczące ilościowanych analiz danych zapoznaj się materiałem naszego II działu obliczeniowego https://www.metodolog.pl