Badania telefoniczne

Badania telefoniczne stanowią jedną z najpopularniejszych i nadal najtańszych technik zbierania danych. Oczywiście nie będziemy rozpisywać się, iż jakość pozyskanych danych w drodze wywiadu telefonicznego jest lepsza, aniżeli z badania z wykorzystaniem techniki CAWI. Pomimo, iż nowe technologie wspierają rozwój branży badawczej (CAWI, TAPI, MOBI) to z drugiej strony mamy nową ustawę RODO, która z góry nakłada na agencje badań marketingowych, czy też analiz rynkowych pewne regulacje. Nie możemy tak po prostu wysłać zaproszenia do subskrynenta z panelu badawczego bez wcześniejszego poinformowania go o zapisach RODO oraz otrzymaniu zgody na udział w badaniu. W bardzo telegraficznym skrócie zapisy ustawy RODO wpływają na zmniejszenie się stopnia konwersji celu z bazy. Konsekwencje zapisów ustawy RODO mają swoje odzwierceidlenie również w przypadku badań telefonicznych, jednakże tutaj profesjonalna agencja ma większy wpływ na koordynowanie projektem z poziomu studia CATI, aniżeli w CAWI. O ile bazy CAWI zawierają zazwyczaj mniejszą liczbę rekordów np. do 120 000, to w przypadku baz CATI mamy do czynienia z liczbą rekordów na poziomie od 600 000 i więcej.  Kwiestia odmienna to jakość baz, zarówno w przypadku technik CATI, jak i CAWI.

Wspieramy naszych klientów w badaniach telefonicznych dla projektów:

 • badania znajomości marki
 • badania wizerunku marki
 • badaniach wskaźnika rekomendacji marki NPS®
 • badania satysfkacji klientów
 • badania lojalności klientów
 • badaniach preferencyjnych (FMCG, B2B, SOHO)
 • badaniach opinii problemów społecznych
 • badaniach segmentacyjnych
 • badaniach politycznych

Czas trwania projketu:

W zależności od liczby ankiet, liczby pytań w projekcie proces zbierania danych trwa od 3 dn (np. 300 ankiet) do 2 miesięcy np. 8000 ankiet.

W zależności od budżetu projektu możemy:

 • przeprowadzić samo badanie
 • przeprowadzić badanie + przeprowadzić analizy ilościowe/ jakościowe danych
 • obsłużyć cały projekt, włącznie z opracowaniem raportu opisowego z wnioskami i rekomendacjami