Badania terenowe

Badania terenowe sięgają swoją historię XIX wieku wg oficjalnych czasopism naukowych, aczkolwiek już wzmianki o nich pochodzą z dworu Cesarstwa Dynastii Han, kiedy to poborcy podatkowi prowadzili wywiady ze społecznościami lokalnymi odnośnie dóbr i majątków celem oszacowania majętności gospodarstw. Aktualnie jest to jedyna technika zbierania danych, w której badacz w 100% kotroluje próbę badawczą. W zależności od problemu badawczego np. ekspoloracyjny w codziennej pracy koncetrujemy się na podejściu etnograficznym, zapoczątkowanym przez antropoloów, gdzie obserwacja zjawisk, zachowań, reakcji w środowisku naturalnym jest niezastąpioną techniką. W przypadku problemów natury preferencyjnej, segmentacyjnej, popytowej idealnie sprawdzają się wywiady bezpośrednie z mieszkańcami z poziomu gospodarstw domowych (od drzwi do drzwi).  Jeżeli natomiast zależy nam na poznaniu opinii bezpośrednio od respondenta, zaś z drugiej strony lokalizacja samego respondenta nie jest dla nas kluczowa to wybierzemy metodę wywiadów bezpośrednich traffic tj. w przejściach, ciągach komunikacyjnych.

Dla kogo skierowane są badania terenowe?

Dla firm zainteresowanych wykorzystaniem wniosków z badaniach do segmentacji rynków, strategii marketinowych (konsumenci FMCG, TELKO)

Tam, gdzie liczy się nie tylko opinia respondenta, ale i kompletna wiedza o samym respondencie

Przy projektach, gdzie interesują nas próby celowe np. 4000 konsumentów czekolad, 8 000 abonentów lokalnej telewizji kablowej, 300 pacjentów z alergiami

Rzetelność badania:

Wraz z raportem Zamawiajacy otrzymuje pliki kontrolne ze 100% kontroli próby.