Badania ankietowe Warszawa

Cena projektu badania ankietowego na indywiduwalne zamówienie w Warszawie uzależniona jest od techniki zbierania danych, cech samej grupy celu oraz parametrów statystycznych. Poniżej prezentujemy przykładu dostychczasowych projektów:

Projekt 1. Badanie wzierunku marki dostawcy interentu lokalnego

Cel badania: dostarczenie wiedzy w zakresie postrzgeania dostawcy przez B2C (powód wzrost odejść)

Technika zbierania danych: MOBI/ TAPI door to door.

Liczba pytań w ankiecie: do 25 (czas trwania ankiety: 12-15 minut)

Grupa celu:  reprezentant gospodarstwa domowego w wieku 18-55 lat, korzystający z bezprzewodowego dostępu do sieci Internet

Parametry statystyczne: P – 95%,  frakcja 0,2 ~ 0,3 , max. błąd statystyczny do 3%).

Minimalna liczba ankiet (próba): 680 gospodarstw

Cena netto za projekt:  42 160 zł

Czas realizacji: do 10 dni

Projekt 2. Badanie znajomości marki odzieży sportowej

Technika zbierania danych: CATI (wywiad telefoniczny)

Liczba pytań w ankiecie: do 10 (ze źródłami informacji o marce)

Grupa celu: kobiety, miejsce zamieszkania = Warszawa,  uprawiające aktywność outdoor minimum 2 x w tygodniu, wiek 18-50 lat, wynagrodzenie od 4000 zł  brutto w górę.

Dobór próby: celowy

Minimalna liczba ankiet (próba): 410 gospodarstw

Cena netto za projekt: 13 500 zl

Czas realizacji: do 14 dni

Projekt 3. Badanie preferencji mieszkańców Mokotowa wobec restaruacji na rynku warszawskim

Cel badania: określenie % mieszkańcow Mokotowa stołujących się minimum 2 x w tygodniu na mieście + zdefiniowanie restrauracji + kategorii food service + średni wydatek + uwarunkowania korzystania z lokalizacji.

Technika zbierania danych: MOBI/ TAPI door to door

Liczba pytań w ankiecie: do 30

Grupa celu: k/m, wiek 18-65, miejsce zamieszkania: Mokotów, status zawodowy: pracujący; wynagrodzenie: 3000 brutto +

Dobór próby: celowy

Minimalna liczba ankiet (próba): 800 (wg życzenia Inwestora)

Cena netto za projekt: 48 000 zł

Czas realizacji: do 21 dni